Testy pre autoškoly podľa platnej vyhlášky

Free on-line quiz maker, webTesty.sk
Poč. skupín: 501     Poč. užívateľov: 506    & Poč. testov: 639     Poč. otázok: 16594     Poč. výkonaných t.: 39360
Copyright © 2009-2013 webTesty.sk verzia 3.00