Testy pre autoškoly podľa platnej vyhlášky

Free on-line quiz maker, webTesty.sk
Poč. skupín: 537     Poč. užívateľov: 542    & Poč. testov: 682     Poč. otázok: 17014     Poč. výkonaných t.: 40162
Copyright © 2009-2013 webTesty.sk verzia 3.00