Testy pre autoškoly podľa platnej vyhlášky

Free on-line quiz maker, webTesty.sk
Poč. skupín: 495     Poč. užívateľov: 500    & Poč. testov: 632     Poč. otázok: 16517     Poč. výkonaných t.: 39173
Copyright © 2009-2013 webTesty.sk verzia 3.00