Testy pre autoškoly podľa platnej vyhlášky

Free on-line quiz maker, webTesty.sk
Poč. skupín: 474     Poč. užívateľov: 478    & Poč. testov: 614     Poč. otázok: 16352     Poč. výkonaných t.: 38191
Copyright © 2009-2013 webTesty.sk verzia 3.00