Testy pre autoškoly podľa platnej vyhlášky

Free on-line quiz maker, webTesty.sk
Poč. skupín: 525     Poč. užívateľov: 530    & Poč. testov: 660     Poč. otázok: 16731     Poč. výkonaných t.: 39858
Copyright © 2009-2013 webTesty.sk verzia 3.00