Testy pre autoškoly podľa platnej vyhlášky

Free on-line quiz maker, webTesty.sk
Poč. skupín: 488     Poč. užívateľov: 493    & Poč. testov: 621     Poč. otázok: 16433     Poč. výkonaných t.: 38619
Copyright © 2009-2013 webTesty.sk verzia 3.00