Testy pre autoškoly podľa platnej vyhlášky

Free on-line quiz maker, webTesty.sk
Poč. skupín: 543     Poč. užívateľov: 548    & Poč. testov: 690     Poč. otázok: 17046     Poč. výkonaných t.: 40240
Copyright © 2009-2013 webTesty.sk verzia 3.00