Testy pre autoškoly podľa platnej vyhlášky

Free on-line quiz maker, webTesty.sk
Poč. skupín: 506     Poč. užívateľov: 511    & Poč. testov: 644     Poč. otázok: 16656     Poč. výkonaných t.: 39470
Copyright © 2009-2013 webTesty.sk verzia 3.00