webTesty.sk   Registrácia


  • Registrácia je bezplatná! Používanie aplikácie je bezplatné pokiaľ používate BEZPLATNÚ službu (predvolené nastavenie).
  • Neexistujú žiadne ďalšie skryté stránky pre registráciu. Samotná registrácia trvá iba pár minút.
  • Po prvej registrácii, môžete pridávať ďalších používateľov po prihlásení v časti 'Správa konta'.
  • Používateľ, ktorý vykonal prvú registráciu sa stáva automaticky správcom skupiny.
  • Druhého správcu skupiny môžete zadať po prihlásení v časti 'Správa konta'.
  • Všetky údaje získané pri registrácii budú použité len pre registráciu, nebudú poskytnuté tretím stranám ani použité na iné účely.
  • * Povinné polia
Organizácia:
Názov skupiny: *
Meno firmy (pre fyzickú osobu meno a priezvisko): *
Adresa firmy: *
Používateľ:
Meno: *
Priezvisko: *
E-mail: *
Heslo (minimálna dĺžka 6 znakov): *
Potvrdenie hesla: *
Bezpečnostný kód:
Bezpečnostný kód: