"Test úrovne vedomostí z celostného manažmentu"Prosím zadajte nasledujúce údaje
Meno:
Priezvisko:
Identifikácia (napr. pre školy trieda):
E-mail na ktorý Vám bude odoslaný výsledok:
  • Počet otázok: 100. Časový limit testu: 60 minút.
  • Meno a Priezvisko sú povinné polia.
  • Pri viacerých odoslaných odpovediach na jednu otázku, sa zaznamená iba prvá v poradí.
  • Čas sa začne počítať po spustení testu.
  • Poplatok za zobrazenie výsledku a získanie certifikátu je 5.00 € (platba mobilnou sms).

  • Správnymi stanoviskami na tvrdenia uvedené v tomto teste, respondenti ktorí sa ho odhodlajú absolvovať preukážu úroveň svojich vedomostí z celostného manažmentu. Stanoviská (Vaše vedomosti) k ďalej uvedeným tvrdeniam vyjadrite znakmi S ? N, pričom ich interpretácia je nasledovná: S súhlasím ? bez jednoznačného zaujatia stanoviska N nesúhlasím
(c) Samtesty.sk, 2014, Created by Web Web, v.o.s., Powered by WebTesty.sk